Menu Zamknij

Poprzednia edycja

laureaci edycji 2019

1. ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI SZKOLENIOWEJ W MUZEUM IM. KONSTANTNEGO LASZCZKI W DOBREM

Partner społeczny: Urząd Gminy w Dobrem

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: modernizacja sali na potrzeby szkoleń, wykładów, warsztatów, lekcji muzealnych oraz wirtualnych wystaw.

2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI W WIERZBNIE

Partner społeczny: Urząd Gminy w Wierzbnie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: zmiana estetyki budynku w celu w celu wzmocnienia aktywizacji wśród społecznej lokalnej.

3. BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHROŚCICACH

Partner społeczny: Urząd Gminy w Kałuszynie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: stworzenie przestrzeni aktywności sportowej w celu poprawy kondycji i zdrowia mieszkańców.

4. OGRÓD PEŁEN WRAŻEŃ

Partner społeczny: Zespół Szkolny w Cegłowie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: budowa ogrodu sensorycznego dla dzieci narażonych na wykluczenie społeczne z uwagi na posiadane dysfunkcje zdrowotne. Wyposażenie ogrodu w urządzenia –  zjazd linowy, huśtawki – umożliwiające trening różnych partii mięśni, stymulujących koordynację wzrokowo-ruchową.

5. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WALISKACH

Partner społeczny: Ochotnicza Straż Pożarna w Waliskach

Wartość projektu: 19,8 tys. zł

Cel projektu: dzięki modernizacji możliwa jest organizacja zebrań sołeckich, szkoleń rolników, spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, posiedzeń OSP w Waliskach.

6. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻEBRACZCE

Partner społeczny: Urząd Gminy w Wodyniach

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: Poprawa warunków do integracji społecznej mieszkańców sołectwa poprzez zakup nowego wyposażenia do świetlicy – krzeseł, stołów, sprzętu AGD.

7. BUDOWA PIERWSZEJ SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOCZYSKACH

Partner społeczny: Urząd Gminy w Stoczku Łukowskim

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: stworzenie przestrzeni aktywności sportowej w celu poprawy kondycji i zdrowia mieszkańców.

8. BUDOWA PIERWSZEJ SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY SAMORZĄDOWYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULEJÓWKU

Partner społeczny: Urząd Miasta w Sulejówku

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej dla pacjentów ośrodka. Poprawa kondycji i zdrowia mieszkańców.

9. BUDOWA STREET WORKOUT PARKU W HALINOWIE

Partner społeczny: Urząd Gminy w Halinowie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: uatrakcyjnienie sfery rekreacyjno-sportowej gminy, w której brakowało przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież i dorosłych mieszkańców Halinowa.

10. WYBIERAM ROWER I WIĄZOWSKIE SZLAKI ROWEROWE

Partner społeczny: Urząd Gminy w Wiązownie

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: utworzenie pierwszego na terenie gminy szlaku rowerowego na obszarach chronionych „Natura 2000” (1 etap z 8, które powstaną na terenie gminy Wiązowna – Glinianka). Rozwój oferty turystycznej gminy, promocja regionu wśród mieszkańców i przyjezdnych.

11. MOJE MIEJSCE W MIEŚCIE

Partner społeczny: Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: budowa czytelni plenerowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz rewitalizacja terenów zielonych na terenie czytelni.

12. BEZPIECZNY DOSTĘP UCZNIÓW DO PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH

Partner społeczny: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Wartość projektu: 16,2 tys. zł

Cel projektu: remont korytarza szkolnego i barierek. Zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności szkoły. Dzięki projektowi zostało zabezpieczone dojście do sal lekcyjnych, świetlicy, stołówki, biblioteki, toalet.

13. MOBILNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO DLA DZIECI

Partner społeczny: Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Wartość projektu: 16,2 tys. zł

Cel projektu: kształcenie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo na drodze. Poszerzenie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego przez dzieci.

14. MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOBIENIACH-JEZIORACH

Partner społeczny: Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: odnowienie istniejącego placu zabaw oraz zakup nowego wyposażenia. Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.

15. MODERNIZACJA PLACU ZABAW W WILDZE

Partner społeczny: Urząd Gminy w Wildze

Wartość projektu: 15,5 tys. zł

Cel projektu: odnowienie istniejącego placu zabaw oraz zakup nowego wyposażenia. Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.

16. WZMACNIAMY SPORTOWEGO DUCHA

Partner społeczny: Urząd Gminy w Magnuszewie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: remont hali sportowej. Rozwój kultury fizycznej i zapewnienie bezpiecznej infrastruktury sportowej dla wszystkich mieszkańców gminy.

17. KOZIENICKA POMOC ROWEROWA

Partner społeczny: Urząd Gminy w Kozienicach

Wartość projektu: 13,3 tys. zł

Cel projektu: instalacja 3 samoobsługowych stacji do naprawy rowerów na terenie gminy. Promocja aktywności fizycznej, turystyki rowerowej, lokalnych szlaków.

18. CHCĘ CI POWIEDZIEĆ

Partner społeczny: Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę Ostrołęce” – prowadzące Kolorową Szkołę Podstawową w Ostrołęce

Wartość projektu: 17,9 tys. zł

Cel projektu: zakup profesjonalnego sprzętu do porozumiewania się przez dzieci i młodzież  dysfunkcjami i zaburzeniami komunikacyjnymi.

19. OKO NA PTAKA

Partner społeczny: Urząd Gminy w Rzekuniu

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: zakup materiałów dydaktycznych z zakresu obserwacji przyrody (m.in. sprzęt do monitoringu ptaków, budki, karmniki) wraz z organizacją warsztatów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.

20. OAZA ODPOCZYNKU I RELAKSU DLA MIESZKAŃCÓW TROSZYNA

Partner społeczny: Urząd Gminy w Troszynie

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: budowa miejskiej altany ogrodowej, będącej strefą wypoczynku i integracji. Podniesienie walorów estetycznych miejscowości.

21. ŚWIETLICA MARZEŃ

Partner społeczny: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: modernizacja szkolnej świetlicy wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby prowadzonych zajęć pozalekcyjnych.

22. SMOG NIE NA ŻARTY

Partner społeczny: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Wartość projektu: 15,7 tys. zł

Cel projektu: zakup stacji meteorologicznej, organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów, monitorowanie jakości powietrza w najbliższym otoczeniu.

23. TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH

Partner społeczny: Stowarzyszenie „Przyszłość dla Wąsewa”

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: organizacja cyklu wydarzeń dot. zdrowego odżywiania się i aktywności ruchowej – zajęcia sportowe oraz spotkanie z dietetykiem dla rodziców z dziećmi.

24. RKO – TO JEST TO!

Partner społeczny: Ochotnicza Straż Pożarna w Długosiodle

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: organizacja warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży.

25. ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-REKREACYJNA PRZEZ PUSZCZĘ BIAŁĄ

Partner społeczny: Stowarzyszenie „Białebłota”

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: zaprojektowanie i wykonanie 7-kilometrowej, przyrodniczej ścieżki edukacyjnej z punktami edukacyjnymi, stojakami na rowery, budkami, tablicami kierunkowymi. Zachęcenie społeczności do aktywnego wypoczynku. Pogłębianie i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej.

26. MODERNIZACJA SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Partner społeczny: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: stworzenie warunków do rozwijania kompetencji informatycznych uczniów wraz z podniesieniem jakości zajęć dydaktycznych.

27. MODERNIZACJA PRACOWNI JĘZYKOWEJ

Partner społeczny: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach

Wartość projektu: 15,7 tys. zł

Cel projektu: podniesienie jakości edukacji językowej poprzez zakup sprzętu multimedialnego. Wyrównanie szans rozwojowych uczniów z terenów wiejskich.

28. PUNKTY STAŁEJ ENERGII

Partner społeczny: Stowarzyszenie na rzecz organizowania inicjatyw lokalnych „AB OVO” z gminy Tłuszcz

Wartość projektu: 19,9 tys. zł

Cel projektu: poszerzenie oferty edukacyjnej, wychowawczej i integracyjnej w wiejskich świetlicach środowiskowych – inauguracja zajęć terapeutycznych w obszarze sztuki i muzyki.

29. 100 LAT W DOBREJ KONDYCJI – WZMOCNIJ ZDROWIE W SWOIM OTOCZENIU

Partner społeczny: Urząd Gminy w Strachówce

Wartość projektu: 18,2 tys. zł

Cel projektu: otwarcie punktu rehabilitacyjnego (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu) działającego w ramach Dziennego Domu Wsparcia.

30. BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁADZYNIU

Partner społeczny: Zespół Szkolny w Ładzyniu

Wartość projektu: 16,2 tys. zł

Cel projektu: stworzenie przestrzeni aktywności sportowej w celu poprawy kondycji i zdrowia uczniów.

31. BUDOWA PLACU ZABAW W BASZKACH

Partner społeczny: Urząd Gminy w Niemcach

Wartość projektu: 17,9 tys. zł

Cel projektu: rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.

32. SZACH-MAT I ROWER

Partner społeczny: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie

Wartość projektu: 13,5 tys. zł

Cel projektu: zakup i montaż stojaków na rowery oraz stołów do gry w szachy. Integracja uczniów i pozostałych członków społeczności lokalnej.

33. BEZPIECZNY, AKTYWIZUJĄCY I WESOŁY PLAC ZABAW

Partner społeczny: Szkoła Podstawowa w Jawidzu

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej dla uczniów.

34. CZAS NA TEATR I FILM W ŁĘCZNEJ

Partner społeczny: Centrum Kultury w Łęcznej

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: zakup wyposażenia multimedialnego do sali kinowej i teatralnej w celu zwiększenia dostępu mieszkańców do kultury.

35. ZDROWO, AKTYWNIE I BEZPIECZNIE W GMINIE PUCHACZÓW

Partner społeczny: Urząd Gminy w Puchaczowie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: budowa nowej infrastruktury sportowej przy boisku (postawienie wiaty rowerowej
i stojaków na rowery. Podniesienie jakości życia mieszkańców.

36. RAZEM, ZDROWO, ROZWOJOWO

Partner społeczny: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: budowa siłowni plenerowej na terenie ośrodka. Aktywizacja młodzieży wykluczonej. Zwiększanie dostępności do obiektów sportowych.

37. BUDOWA PLACU ZABAW LIPÓWKACH I CHOJNIE NOWYM DRUGIM

Partner społeczny: Urząd Gminy w Siedliszczu

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: stworzenie przestrzeni aktywności sportowej w celu poprawy kondycji i zdrowia mieszkańców.

38. NIEWYKLUCZENI ZE SPOŁECZEŃSTWA

Partner społeczny: Urząd Gminy w Wierzbicy

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Zwiększenie dostępu do obiektów użyteczności publicznej.

39. BYĆ JAK SKŁODOWSKA

Partner społeczny: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Curie w Stołpiu

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: modernizacja sali fizyczno-chemicznej oraz organizacja festiwalu popularyzującego dokonania noblistki.

40. ENERGICZNE DZIECI NASZĄ SIŁĄ

Partner społeczny: Szkoła Podstawowa w Sulikowie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: utworzenie szkolnego gabinetu terapii integracji sensorycznej i zwiększenie rozpoznawania zaburzeń rozwojowych u dzieci.

41. OCZYSZCZENIE AKWENU WODNEGO NA TERENIE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM W SIEKIERCZYNIE

Partner społeczny: Urząd Gminy w Siekierczynie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: poprawa jakości akwenu i zwiększenie dostępności do miejsc wspólnej rekreacji
i wypoczynku mieszkańców gminy.

42. AKTYWNIE, TWÓRCZO I BEZPIECZNIE

Partner społeczny: Urząd Miasta w Lubaniu

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: rozwój infrastruktury społecznej w siedzibie lubańskich organizacji pozarządowych – zakup i montaż altany, krzeseł, 2 urządzeń do siłowni plenerowej, stołu do tenisa stołowego.

43. NIE LICZĘ GODZIN I LAT

Partner społeczny: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

Wartość projektu: 19,9 tys. zł

Cel projektu: organizacja spotkań aktywizacyjnych dla lubańskich seniorów – kursu samoobrony, warsztatów z ratownikiem medycznym, dietetykiem fizjoterapeutą.

44. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GOŚCISZOWIE

Partner społeczny: Szkoła Podstawowa w Gościszowie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: poprawa infrastruktury, która umożliwi dzieciom dostęp do boiska szkolnego (wiata rowerowa) oraz matkom i nauczycielom umożliwi oczekiwanie na dzieci (ławeczki).

45. MOBILNA PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

Partner społeczny: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego (8 zestawów) oraz organizacja warsztatów komputerowych.

46. Z PSE TWORZYMY SEKCJĘ TENISA STOŁOWEGO W PIELGRZYMCE

Partner społeczny: Urząd Gminy w Pielgrzymce

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: wyposażenie hali sportowej i 2 świetlic w sprzęt do tenisa stołowego, aktywizacja sportowa dzieci.

47. PROJEKT STOMATOLOGICZNEJ EDUKACJI - MOCNE ZĘBY

Partner społeczny: Urząd Gminy w Złotoryi

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: zakup unitu stomatologicznego na rzecz ośrodka  w Gierałtowcu. Ochrona zdrowia zębów dzieci.

48. KĄCIK MALUCHA

Partner społeczny: Gminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach

Wartość projektu: 17,3 tys. zł

Cel projektu: modernizacja pomieszczeń biblioteki, dopasowanie pomieszczeń do potrzeb małych dzieci, rozwijanie nawyków czytelnictwa, integracja mieszkańców.

49. Z MECHATRONIKĄ W PRZYSZŁOŚĆ

Partner społeczny: Urząd Gminy w Męcince

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: zakup stanowiska z makietą LED z wymiennymi tablicami oraz robota do nauki języka angielskiego.

50. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIEJSCOWOŚCI

Partner społeczny: Urząd Gminy w Legnickim Polu

Wartość projektu: 19 tys. zł

Cel projektu: poprawa wartości estetycznej i rekreacyjnej gminy, utrzymanie dziedzictwa przyrodniczego wsi, stworzenie miejsca spotkań.

51. WZMOCNIJ INFRASTRUKTURĘ ŚWIETLICY W RUI

Partner społeczny: Urząd Gminy w Rui

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: wzmocnienie standardów usług dla mieszkańców gminy, modernizacja budynku świetlicy.

52. ORGANIZACJA MIEJSCA PROCHOWICKIEJ SERDECZNEJ ENERGII

Partner społeczny: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nasza Gmina” w Prochowicach

Wartość projektu: 19,9 tys. zł

Cel projektu: organizacja inicjatyw integracyjnych, sportowych oraz budowa lub zakup siłowni plenerowej stołów do gry w szach.

53. DZIAŁAJMY SCENICZNIE – DOPOSAŻENIE SCENY WIDOWISKOWEJ I SALI TEATRALNEJ

Partner społeczny: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Wartość projektu: 15,85 tys. zł

Cel projektu: rozwój działalności sekcji działających w ramach CTiK, organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych.

54. ROWEROWA GMINA LUBIN

Partner społeczny: Urząd Gminy Lubin

Wartość projektu: 22,7 tys. zł

Cel projektu: organizacja cyklicznego rajdu rowerowego, integracja mieszkańców, zachęcanie do sportu, promocja turystyki rowerowej, popularyzacja walorów przyrodniczych gminy.

55. PLAC ZABAW W PLATERÓWCE

Partner społeczny: Urząd Gminy Platerówka

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.

56. MOC INTELIGENTNEGO OTOCZENIA PRZYCIĄGA MŁODZIEŻ

Partner społeczny: Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki gm. Gryfów Śląski

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: instalacja innowacyjnej ławki solarnej z ładowaniem telefonów USB i bezprzewodowo, zakup projektora multimedialnego do świetlicy, wydarzenia edukacyjne, aktywizacja młodzieży, integracja mieszkańców.

57. REMONT ŚWIETLICY WE WSI BEŁCZYNA

Partner społeczny: Urząd Gminy Wleń

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: poprawa infrastruktury wiejskiej i zapewnienia rozwoju lokalnej społeczności poprzez wykonanie remontu sceny i zakupu pieca do świetlicy wiejskiej.

58. CERAMICZNY ZAWRÓT GŁOWY

Partner społeczny: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: stworzenie pracowni ceramicznej, aktywizacja mieszkańców, nauka nowych umiejętności, zwiększenie roli Centrum w przestrzeni publicznej.

59. ADAPTACJA I REMONT POMIESZCZENIA ORAZ WYPOSAŻENIE PRACOWNI FIZYCZNO – CHEMICZNEJ

Partner społeczny: Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: remont i wyposażenie sali fizyczno-chemicznej, wzbogacenie infrastruktury szkolnej i jej wizerunku.

60. WYZNACZENIE I WYPOSAŻENIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNO-PRZYRODNICZYCH W GMINIE PASZOWICE

Partner społeczny: Urząd Gminy Paszowice  

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu, zwiększenie atrakcyjności gminy, promocja atrakcji przyrodniczych Pogórza Kaczawskiego.

61. MODERNIZACJA PLACU ZABAW W KŁACZYNIE

Partner społeczny: Urząd Gminy Dobromierz  

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: zamocowanie zestawu linowego na terenie placu zabaw, promocja ruchu na świeżym powietrzu, zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

62. ROZWIŃMY SKRZYDŁA!

Partner społeczny: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: doposażenie obiektu w sprzęt multimedialny, poprawa funkcjonowania świetlicy szkolnej, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

63. ZAKODUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Partner społeczny: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach

Wartość projektu: 10,7 tys. zł

Cel projektu: organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci przedszkolnych i szkolnych z wykorzystaniem maty edukacyjnej.

64. MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI MEGAMOCNI - WSPÓLNA PRACA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Partner społeczny: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy

Wartość projektu: 15,3 tys. zł

Cel projektu: budowa siłowni zewnętrznej i stacji naprawy rowerów, integracja mieszkańców w sołectwie Grodziszcze.

65. CYFROWE SOWY

Partner społeczny: Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk

Wartość projektu: 16 tys. zł

Cel projektu: modernizacja sprzętu komputerowego do obsługi Biblioteki, szanse edukacyjne dla społeczności, umożliwienie digitalizacji cennych materiałów archiwalnych

66. NIE BOJĘ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA

Partner społeczny: Stowarzyszenie Chraplewo „Razem możemy więcej”

Wartość projektu: 19,6 tys. zł

Cel projektu: kurs pierwszej pomocy i zakup apteczek, zwiększanie kompetencji i świadomości mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy oraz zasad bezpieczeństwa.

67. MOCNA SZKOŁA W BOLEMINIE

Partner społeczny: Urząd Gminy Deszczno

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: budowa siłownia plenerowej przy szkole podstawowej w Boleminie, promocja ruchu i zdrowego trybu życia.

68. DZIECIAKI CHCĄ SKAKAĆ!

Partner społeczny: Urząd Gminy Witnica

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: budowa mini parku trampolin zewnętrznych, zapewnienie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców.

69. EDUKACJA DLA ŻYCIA

Partner społeczny: Urząd Gminy Bogdaniec

Wartość projektu: 18,3 tys. zł

Cel projektu: zakup 3 defibrylatorów, fantomu oraz edukacja osób pracujących w przestrzeni publicznej, przeprowadzenie szkoleń w 21 sołectwach gminy, w szkołach i przedszkolach, w Gminnej Bibliotece Publicznej, Środowiskowym Domu Samopomocy.

70. CENTRUM ZIELONEJ ENERGII

Partner społeczny: Szkoła Podstawowa w Stawie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: stworzenie ogrodu o powierzchni 600 m2 z altaną, stolikami, roślinnością, utworzenie ścieżek oraz wyposażenie w elementy edukacyjne np. przyrządy meteorologiczne, tablice informacyjne, a także budki lęgowe, karmniki, poidła, domki dla owadów.

71. BIBLIOTERAPIA DLA INNYCH

Partner społeczny: Biblioteka Publiczna w Gryfinie

Wartość projektu: 14,3 tys. zł

Cel projektu: zdublowany opis 

72. BIBLIOTEKA OKNEM NA ŚWIAT

Partner społeczny: Biblioteka Publiczna w Baniach

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: modernizacja przestrzeni bibliotecznej, popularyzacja czytelnictwa wśród różnych grup społecznych.

73. MYŚLIBÓRZ DOENERGETYZOWANY MOCĄ PSE

Partner społeczny: Myśliborski Ośrodek Kultury

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: doposażenie pracowni muzycznej w pianino cyfrowe, utworzenie studia nagrań. Rozwój MOK i społeczności.

74. W PROSTEJ LINII ZE SPORTEM

Partner społeczny: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy “Victoria” Kałuszyn

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: modernizacja i wyposażenie szatni piłkarskiej, kolejny etap modernizacji infrastruktury sportowej.

75. ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH

Partner społeczny: Koło Gospodyń Wiejskich w Latowiczu

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: realizacja inicjatyw podtrzymujących kulturę i tradycję gminy, integracja społeczności lokalnej.

76. WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SPRZĘT AGD

Partner społeczny: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: poprawa jakości i standardu życia mieszkańców, podniesienie standardów spotkań, wzmocnienie więzi społecznych, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych.

77. PORA NA KLUB AKTYWNEGO SENIORA

Partner społeczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: poprawa stanu budynku świetlicy wiejskiej w Seroczynie poprzez zakup butli gazowej oraz doprowadzenie instalacji gazowej do budynku świetlicy.

78. OBLICZA KSIĄŻKI, CZYLI BOOKCROSSING W SULEJÓWKU

Partner społeczny: Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Wartość projektu: 4,6 tys. zł

Cel projektu: działania promujące kulturę, czytelnictwo wśród mieszkańców.

79. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZEWOZIE TARNOWSKIM

Partner społeczny: Stowarzyszenie Plecionka gm. Magnuszew

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców poprzez wyposażenie i umeblowanie do mini sali kinowej: telewizor, nagłośnienie, mikrofony, konsola, szafka oraz wyposażenie do pokoju gier i zabaw.

80. POZYTYWNA PSZCZOŁA

Partner społeczny: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

Wartość projektu: 19,8 tys. zł

Cel projektu: remont sali warsztatowo-dydaktycznej, zakup materiałów warsztatowych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży w wieku 12-15 lat, poszerzenie wiedzy o problemie wymierania pszczół miodnych i owadów zapylających.

81. KURS Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Partner społeczny: Ochotnicza Straż Pożarna w Jadowie

Wartość projektu: 20 tys. zł

Cel projektu: przeszkolenie druhów OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakup pomocy dydaktycznych.

82. OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI PRZY ŹRÓDEŁKU W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI

Partner społeczny: Urząd Gminy Niemce 

Wartość projektu: 17,9 tys. zł

Cel projektu: budowa siłowni zewnętrznej, poprawa kondycji fizycznej, aktywizacja społeczności lokalnej

83. HAŁABAŁA ZUCH I CHWAT ZWIEDZA POLSKĘ ORAZ ŚWIAT

Partner społeczny: Urząd Gminy Niemce 

Wartość projektu: 19,4 tys. zł

Cel projektu: zakup tablic interaktywnych i zajęcia dla dzieci i seniorów, międzynarodowa współpraca dzięki metodom komunikacyjnym e-Twinning, zwiększanie szans edukacyjnych.

84. BIESIADA W ŚLIWINIE

Partner społeczny: Urząd Gminy Kuślin 

Wartość projektu: 16,3 tys. zł

Cel projektu: budowa wiaty oraz zakup grilla, stworzenie miejsca aktywności społecznej, integracja społeczności lokalnej

85. NASZA POMOC DAJE MOC

Partner społeczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Wartość projektu: 19,5 tys. zł

Cel projektu: zakup nowego sprzętu komputerowego, usprawnienie pracy w gminie i jakości obsługi mieszkańców.