Zmień 
swoją okolicę z PSE

Lista Laureatów
Nasza pomoc daje moc!

Wspieramy projekty społeczne z myślą o poprawie

jakości życia mieszkańców gmin, w których działamy.

Razem z wami zmieniamy lokalne, małe ojczyzny.

Program w liczbach
16
 mln zł

kwota
przyznanych
grantów

800
 

nagrodzonych
projektów

625
 

laureatów

5
 

edycje programu

11
 

województw