5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska ustanowiony przez ONZ. To dobra okazja do zastanowienia się, jak możemy zatroszczyć się o zasoby naturalne wokół nas. W programie Wzmocnij Swoje Otoczenie przyznajemy granty między innymi na działania związane z ich ochroną i regeneracją.

Tegoroczne obchody poświęcone są odbudowie ekosystemów lądowych, zatrzymaniu pustynnienia i budowaniu odporności na suszę, a hasło przewodnie brzmi: „Nasza ziemia. Nasza przyszłość. Jesteśmy Re:Generacją”.

Jednym z działań na rzecz ekosystemów, które możemy zainicjować w swojej społeczności lokalnej, jest tworzenie ogrodów permakulturowych. Permakultura to sposób gospodarowania w oparciu o wzorce, jakich dostarcza natura. Jej główne zasady to troska o ziemię, troska o ludzi i dzielenie się tym, czego mamy w nadmiarze. Rewitalizacje zaniedbanych skwerów, tworzenie ogrodów warzywnych przy szkołach czy w innych miejscach dostępnych dla mieszkańców, zakładanie kompostowników, odzyskiwanie wody deszczowej to działania służące nie tylko naturze, ale również integrujące lokalną społeczność. Wiele inspirujących pomysłów w nagraniu poniżej.

Innym działaniem jest walka z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego odpadami. Najlepiej kierować się przy tym zasadą 5R, która podkreśla wagę nie tylko recyklingu, ale też ograniczania wytwarzania odpadów czy ponownego wykorzystywania zasobów i materiałów. Podpowiedzi, jak możemy włączyć się w realizację tych zasad znajdują się w artykule na temat gospodarki o obiegu zamkniętym na stronie organizacji WWF. W programie Wzmocnij Swoje Otoczenie przykładem inicjatywy w tym duchu jest projekt „Mocni w szyciu – warsztaty krawieckie zero waste” czy coraz bardziej popularne jadłodzielnie.

Można zainspirować się także przykładami miast, które edukują mieszkańców w zakresie segregacji odpadów i ułatwiają im ją, umieszczając w przestrzeni szafy na elektroodpady, występujące również pod nazwą minipszoki (np. Bydgoszcz) oraz ekopudełka (Kraków).

Każdy i każda z nas może zadbać o środowisko dzięki naszym codziennym decyzjom i nawykom. Inspiracje i wskazówki znajdziemy między innymi stronie programu Re:Generacja, poświęconego odtwarzaniu ekosystemów. Zachęcamy także do wykonania krótkiego quizu, w którym można sprawdzić swoją wiedzę o ekosystemach lądowych.