Dzięki grantowi w wysokości 20 000. złotych na terenie Centrum Turystycznego Granitowy Szlak w dolnośląskim Dobromierzu powstała plenerowa ścieżka edukacyjna „Szlakiem Granitu”, która pozwoli lokalnej społeczności oraz turystom na samodzielne odkrywanie lokalnych tradycji jakim są złoża granitu.

Plenerowa ekspozycja multisensoryczna pozwala odwiedzającym samodzielnie zdobyć wiedzę na temat genezy geologicznej złów granitu w regionie, historii jego eksploatacji, przemysłu, który rozkwitł dzięki surowcowi, czy też wykorzystaniu na przestrzeni dziejów.

Elementami ekspozycji są tablice informacyjne z fotografiami i infografikami, blok granitu i rodzaje kruszyw, które można z niego uzyskać oraz dodatkowe ulotki.

Dla młodych odbiorców przewidziane są również warsztaty tematyczne.

Granit jest bardzo wytrzymały, dlatego wykorzystuje się go np. w budownictwie do wyrobu: bloków, kostki, grysu. Jest to bardzo estetyczna skała, która występuje w różnych kolorach. Najpopularniejszą barwą jest szarość, ale można spotkać również biel, czerwień i zieleń.

Do najczęstszych odmian granitu wydobywanych w Polsce należy granit strzegomski – cechujący się jasnoszarą barwą oraz jasnokrystaliczną strukturą. Skała z masywu strzegomskiego została wykorzystana m.in. w takich obiektach jak: metro w Warszawie, Kolumna Zygmunta, Pałac Kultury i Nauki czy rynki główne w Krakowie, Legnicy, Kaliszu i Wrocławiu. Drugą popularną odmianą jest granit strzeliński wykorzystany np. przy budowie pomnika Nike w Warszawie, czy Mostu Poniatowskiego w stolicy.