W roku 2024 zgłoszenia można składać od 15 lutego do 15 marca. 

Podobnie jak w latach ubiegłych aplikować mogą samorządy i ich jednostki budżetowe (przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, sportu, pomocy społecznej, biblioteki) oraz lokalne organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie socjalne). 
Projekty można składać w jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne oraz zdrowie.   

Wnioski również będą przyjmowane wyłącznie za pomocą formularza online, który pojawi się na naszej stronie 15 lutego 2024

20 lutego br. planujemy zorganizowanie webinaru, podczas którego zaprezentujemy szczegółowo zasady udziału w programie oraz zmiany względem poprzednich edycji. 

Wyniki, czyli listę Laureatów ogłosimy 19 kwietnia br. na stronie internetowej wzmocnijotoczenie.pl. Podobnie jak w ubiegłym roku liczymy, że uda nam się wyłonić ponad 200 projektów.   

Odpowiadając na Państwa oczekiwania postanowiliśmy zaktualizować kwotę naszych grantów
w odniesieniu do inflacji i wzrostu cen materiałów i usług. W tegorocznej, VI edycji kwota grantu zostanie powiększona do 24 tys. złotych.