Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach zostało wyposażone w stanowisko badawcze składające się z mikroskopu, laptopa z oprogramowaniem oraz monitora.

Teraz możliwe będzie prowadzenie zajęć dotyczących różnorodności biologicznej Kamionki i jej znaczenia dla otaczających dolinę rzeczną ekosystemów leśnych. Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o stworzone przez Fundację Uroczysko Pary stanowisko badawcze są adresowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczających do przedszkoli i szkół w gminie Międzychód, a także ich nauczycieli i wychowawców.

Organizatorzy szacują, że wciągu roku szkolnego z zajęć skorzysta nie mniej niż 500 uczniów. Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej (CERiP w Mniszkach) ma godną uwagi historię powstania, sięgającą lat 2006 – 2007. Powstało w opuszczonych i zniszczonych budynkach gospodarskich, z inicjatywy Rady Sołeckiej i mieszkańców Mniszek. Zbiory posiadane dziś przez CERiP to efekt wielkiej ofiarności mieszkańców (ponad 90 % to dary, często rodzinne pamiątki, przekazywane z własnych gospodarstw), a Centrum za swą pracę, działalność edukacyjną i popularyzatorską oraz skuteczną rewitalizację zabytkowego obiektu otrzymywało wielokrotnie wysokie wyróżnienia i nagrody.

Więcej można przeczytać na stronie www.mniszki.pl