Pacjenci z niepełnosprawnościami,  wymagający zaawansowanej  rehabilitacji otrzymali nowe, profesjonalne wyposażenie poszerzające możliwości i zakres rehabilitacji w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Ostrołęce.

Z zabiegów w ZP-O Ostrołęka korzystają pacjenci m.in z upośledzeniami ruchu. Dzięki rehabilitacji udaje się zmniejszyć deficyt ruchowy i przygotować niepełnosprawne osoby do samoopieki i samo pielęgnacji. Wykształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością poprawia jakość życia i pozytywnie wpływa na stan psychiczny pacjentów.

Każda poprawa stopnia samodzielność pacjenta, kiedy wraca on do domu, ma ogromne znaczenie dla rodzin i opiekunów, zmniejszając poziom zaangażowania w opiekę.

Dzięki środkom z grantu WSO personel Zakładu pracuje z pacjentami w sali wyposażonej w nowy stół rehabilitacyjny, atlas treningowy umożliwiający wykonanie 21 różnych ćwiczeń, bieżnię elektryczną z poręczą, czy trzyczęściowego materaca do ćwiczeń.  Do dyspozycji pacjentów są również rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.

Dotychczasowy sprzęt był stary, wysłużony i nie spełniaj swojej roli w należytym stopniu.