Już w pierwszą niedzielę kwietnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który ma na celu nie tylko przeciwstawienie się dyskryminacji i stereotypom dotyczącym osób dotkniętych autyzmem. Równie ważna jest promocja profilaktyki i odpowiedniego leczenia. 

Jednym z priorytetowych obszarów aktywnej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku jest odpowiednio wczesne rozpoznanie choroby, do czego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. W realizacji zadań pomorskiej placówce pomógł grant otrzymany w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki środkom pozyskanym od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w poradni działają już nowe urządzenia Ados-2, a czas oczekiwania na diagnozę jest znacznie krótszy.

Kierunek działań poradni z Pucka jest bardzo ważny, gdyż liczba osób potrzebujących pomocy z uwagi na podejrzenie autyzmu bądź już stwierdzony autyzm stale rośnie – zauważa Małgorzata Jurzyk, psycholożka i wicedyrektorka placówki. Potwierdzają to dane, które wskazują, że obecnie problem autyzmu w Polsce dotyczy około 30 tysięcy osób, a według specjalistów już co setne dziecko rodzi się z zaburzeniami autystycznymi. Szybciej uzyskana diagnoza daje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia terapii i udzielenia odpowiedniej pomocy.

Warto pamiętać, że autyzm nie wiąże się z upośledzeniem umysłowym, a wręcz przeciwnie, chore osoby mają przeciętną lub ponadprzeciętną inteligencję. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby i odpowiednie leczenie, które wesprze osoby autystyczne w funkcjonowaniu społecznym.

Również myślisz o zrealizowaniu projektu na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności, ale brakuje Ci funduszy? Sprawdź tutaj, jak zgłosić się do programu.