Koła gospodyń wiejskich od zawsze zrzeszają kreatywne umysły i są kołem zamachowym inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej w Polsce. Efekty czwartej edycji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” są tego najlepszym potwierdzeniem.

Przy świetlicy wiejskiej w Smardzowie działa już przestrzeń integracyjna z wiatą i miejscem do grillowania, która przy pierwszych cieplejszych wieczorach zamieni to miejsce w tętniącą życiem strefę spotkań i sąsiedzkich biesiad. Inwestycja powstała z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Smardzowie, dla którego rozwój dobrosąsiedzkich relacji i łączenie społeczności lokalnej przez wspólną aktywność jest priorytetem.

Mieszkańcy sołectw Stary Zambrzyków i Kamela dzięki inicjatywie tamtejszych Kół Gospodyń Wiejskich mogą zadbać o kondycję fizyczną. Za otrzymany grant wydzielono przestrzenie treningowe i zaopatrzono lokalne siłownie pod chmurką w drabinki i urządzenia do ćwiczeń. Dzięki pomysłowości Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Zambrzykowie i Koła Gospodyń Wiejskich Kamelanki mieszkańcy z sąsiedztwa mogą wspólnie spędzać czas wolny, budując relacje z sąsiadami i jednocześnie dbając o kondycję fizyczną.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie wykorzystało grant na budowę altany ogrodowej i utworzenie ogrodu mobilnego przy budynku świetlicy wiejskiej. Inicjatywa aktywizuje mieszkańców do wspólnego zadbania o okoliczną przestrzeń zieloną przy jednoczesnym zacieśnianiu więzi sąsiedzkiej.

Podobny cel przyświecał realizacji projektu zainicjowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Kogel-Mogel z sołectwa Dalekie, które uważnie wsłuchało się w głosy mieszkańców. Środki z grantu przeznaczono na remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki czemu powstało bezpieczne miejsce do integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne spotkania, realizację pasji i kultywowania lokalnej tradycji.

Inicjatywy zrealizowane w ramach grantu przez pozostałych laureatów IV edycji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” można przeglądać w zakładkach „Poprzednie edycje” i „Aktualności”.

Myślisz o zrealizowaniu podobnego projektu, ale brakuje Ci funduszy? Zgłoś swój pomysł do tegorocznej edycji – sprawdź tutaj, jak to zrobić. Wkrótce opublikujemy regulamin edycji 2023.