Dużymi krokami zbliża się kolejna edycja dobrosąsiedzkiego programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Poprzedni rok zakończyliśmy z kolejnym rekordem nagrodzonych projektów. W programie aktywnie uczestniczyło prawie 170 gmin i powiatów.  

Otrzymaliśmy aż 535 wniosków o dofinansowanie, z czego finalnie wyłoniliśmy ponad 230 laureatów, wspierając lokalne inicjatywy łączną kwotą 4,6 mln zł. Największą popularnością wśród uczestników cieszyły się projekty związane z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej (37%) i bezpieczeństwem (26%), następnie z edukacją (18%) i aktywnością fizyczną (17%). Czwarta edycja programu pokazała również rosnące zainteresowanie tematyką zdrowia i ochrony środowiska. Lokalne inicjatywy w tych obszarach stanowiły już ponad 5% wszystkich projektów. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 

Z programu, jak w poprzednich latach, skorzystały samorządy i ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe. Dzięki grantom w kwocie do 20 tys. zł laureaci zrealizowali m.in. rewitalizację parków i skwerów, modernizację świetlic wiejskich, sal gimnastycznych, boisk i placów zabaw, kupili sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie szkolnych pracowni czy sprzęt ratowniczy. 

Program „Wzmocnij swoje otoczenie” wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz daje finansową pomoc w ich wdrożeniu. Inicjatywa jest skierowana do gmin, w których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.  

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem swojego projektu w tegorocznej edycji zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału, które już wkrótce opublikujemy tutaj.  

Zachęcamy również do przeglądania zakładki „Poprzednie edycje” i czerpania inspiracji z inicjatyw, które już wzmocniły otoczenie laureatów.