Robotyka jest drogą do przyszłości, a środowisko szkolne doskonale wyczuwa ten trend. Z każdym rokiem zwiększa się grono placówek, które stawiają na innowacje w nauczaniu, udowadniając, że efektywna nauka przez wspólną zabawę jest możliwa i przynosi znakomite efekty. W realizacji takich projektów pomagają granty w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, który stawia na innowacyjność i długofalową korzyść dla lokalnej społeczności.  

Dzięki swojemu pomysłowi Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu zyskała nowoczesne narzędzia edukacyjne do zajęć z robotyki, a uczniowie i nauczyciele możliwość rozwoju. Robotyka – jak podkreśla dyrektor szkoły Hanna Miczka – to nowoczesna dziedzina technologii informacyjnej, która daje dzieciom możliwość rozwijania kluczowych kompetencji, niezbędnych do dalszych etapów kształcenia. 

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie było wyrównanie szans wszystkich dzieci w dostępie do zajęć pozalekcyjnych z robotyki. Dzięki inicjatywie atrakcyjne zajęcia i porządna porcja wiedzy stały się dostępne dla każdego. 

Temat robotyki jest bliski również Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi, która dzięki projektowi „Kuźnia programistów” rozszerzyła ofertę edukacyjną placówki i przyciąga na zajęcia młode talenty zainteresowane nowymi technologiami, robotyką i automatycznym sterowaniem.

Z kolei Fundacja Śląski Instytut Innowacji zadbała o podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie robotyki wśród uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli na terenie Gminy Zabrze. W ramach projektu zorganizowano szkolne warsztaty z programowania robotów, a także spotkania instruktażowe w zakresie ich obsługi. 

Dzięki zajęciom z robotyki dzieci uczą się kreatywności oraz myślenia logicznego i przestrzennego. Wspólna zabawa z tymi urządzeniami przygotowuje i oswaja uczniów z życiem w dobie postępującej cyfryzacji, a placówki oświatowe nie tylko wzbogacają własne zaplecze edukacyjne, lecz również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców i wyzwaniom współczesnego świata.   

Informacje o projektach pozostałych laureatów programu można znaleźć na naszej stronie w „Aktualnościach” oraz zakładce „Poprzednie edycje”.