Przygoda z przyrodą nie tylko latem

Mieszkańcy terenów, na których realizowane są projekty w ramach dobrosąsiedzkiego programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” mają możliwość podziwiania piękna natury bez względu na panująca porę roku. Mogą nie tylko wspominać czas spędzany aktywnie latem wśród lasów, rzek i jezior, ale również doświadczać przyrody w inny sposób. Uczniowski Klub Sportowy „Halinów Team” umożliwił mieszkańcom gminy Halinów bezpłatne […]

Dowiedz się więcej