W związku z dużą liczbą nadesłanych zgłoszeń do II tury IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” oraz koniecznością ich wnikliwej analizy, PSE podjęły decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia laureatów do 22 lipca 2022 r.

Wszystkie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl