17 czerwca zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do II tury IV edycji „WzMOCnij swoje otoczenie” – za wszystkie otrzymane wnioski bardzo serdecznie dziękujemy!

W kolejnych dniach prowadzona będzie analiza nadesłanych formularzy zgłoszeniowych oraz rozpocznie się proces ich merytorycznej oceny. Jeszcze w I połowie lipca Komitet Działalności Społecznej PSE dokona wyboru nagrodzonych projektów, a wszyscy uczestnicy biorący udział w rekrutacji o wynikach zostaną powiadomieni drogą mailową.

Ponadto pełna lista laureatów programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl