30 kwietnia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach pierwszej tury IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, wpłynęło niemal 270 wniosków. W maju br. komisja wyłoni laureatów programu, którzy otrzymają granty na realizację swoich projektów.

W najbliższych dniach prowadzona będzie weryfikacja złożonych wniosków i rozpocznie się proces ich merytorycznej oceny. Pełna lista laureatów programu zostanie opublikowana w maju br.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział!