Z uwagi na przedłużenie rekrutacji do pierwszej tury IV edycji dobrosąsiedzkiego programu grantowego do 29 kwietnia, PSE ogłoszą wyniki programu “WzMOCnij Swoje Otoczenie” do 23 maja 2022 r.

Wszystkie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl