PSE przedłużają rekrutację do pierwszej tury IV edycji dobrosąsiedzkiego programu grantowego do 29 kwietnia.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe z zaproszonych gmin mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne oraz zdrowie. Kompletne zgłoszenia należy przesłać drogą mailową do 29 kwietnia.

Lista obszarów objętych pierwszą turą rekrutacji została opublikowana w Regulaminie.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Moniką Bębnowską (monika@first-aid.com.pl, 502 053 468) i Pauliną Witek-Młynarską (paulina@first-aid.com.pl, 502 106 948).