Termin składania wniosków do programu „WzMOCnij swoje otoczenie” przedłużony!

PSE przedłużają rekrutację do pierwszej tury IV edycji dobrosąsiedzkiego programu grantowego do 29 kwietnia. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe z zaproszonych gmin mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne oraz zdrowie. Kompletne zgłoszenia należy przesłać drogą mailową do 29 […]

Dowiedz się więcej