Polskie Sieci Elektronergetyczne przekażą ponad 4,5 mln zł na realizację projektów społecznych w organizowanym, już po raz czwarty, ogólnopolskim programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Samorządy i ich jednostki organizacyjne (m.in. przedszkola, szkoły, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej) oraz organizacje pozarządowe od 21 marca mogą zgłaszać swoje wnioski.

W ramach tegorocznej edycji programu firma dofinansuje inicjatywy lokalne na terenie miejscowości, w których prowadzi działania inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne oraz zdrowie. Największa szansę na zwycięstwo mają projekty skierowane do szerokiego grona odbiorców, które pozwolą wyeliminować nierówności społeczne. Lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności, mają szansę zdobyć grant w wysokości do 20 tys. zł.

Nabór do tegorocznej edycji programu został podzielony na dwie tury. Pierwsza z nich już trwa, a projekty można przedstawiać do 25 kwietnia. Uczestnicy drugiej tury będą mogli z kolei aplikować od 9 maja do 17 czerwca. Nagrodzone projekty będą realizowane do końca 2022 roku. Swoim zasięgiem „WzMOCnij swoje otoczenie” obejmie rekordowe 170 samorządów.

– Program „WzMOCnij swoje otoczenie” realizujemy po raz czwarty z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, w których posiadamy, budujemy bądź modernizujemy infrastrukturę najwyższych napięć. Do współpracy i wprowadzenia zmian w najbliższym otoczeniu zapraszamy praktyków, lokalnych liderów i instytucje, które realizują swoje działania na rzecz społeczności lokalnych. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy uda się wprowadzić zmiany, które zaspokoją nie tylko bieżące potrzeby, ale będą służyły mieszkańcom również przez długie lata – mówi Marta Borowska, koordynator programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Inspiracją dla uczestników mogą być pomysły z poprzednich lat. PSE nagradzały do tej pory m.in. zakup interaktywnych narzędzi dydaktycznych, takich jak gogle VR, budowy siłowni plenerowych, modernizacje szkolnych sal komputerowych, chemicznych i elektrotechnicznych, organizację zajęć z robotyki, wytyczenie szlaków rowerowych i pieszych, czy działania wzmacniające umiejętności mieszkańców w obszarze zdrowia. 

W ubiegłych latach PSE pomogły w realizacji 360 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 6 milionów złotych. Regulamin programu, lista uczestników, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków, przykładowe projekty z ostatnich lat oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.