Trzecia edycja programu „WzMOCnij swoje otoczenie” przyniosła rekordowe wsparcie dla oddolnych inicjatyw społecznych. W 2021 r. 176 beneficjentów z ok. 130 gmin i powiatów otrzymało granty na realizację ponad 180 projektów. Na działania społeczne, poprawiające jakość życia społeczności, przeznaczyliśmy łącznie prawie 3,7 mln złotych. Cieszy nas, że i tym razem dzięki naszym środkom udało się zaspokoić potrzeby lokalnych społeczności.

Z dofinansowania skorzystały samorządy na poziomie gminnym i powiatowym, lokalne instytucje, w tym ośrodki kultury, biblioteki, przedszkola, oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców miast i wsi. Wybrane inicjatywy przyniosły korzystne zmiany w obszarze aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, edukacji, rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej, ochrony środowiska czy zdrowia.

Wirtualne laboratorium chemiczne dla uczniów ze Szkoły  Podstawowej nr 4 w Otwocku, ścieżki przystosowane do nordic walkingu i biegów na orientację w gminach Międzyrzecz i Szczecinek, gabinet integracji sensorycznej dla dzieci z powiatu świdnickiego, kolejne etapy trasy rowerowej w gminie Wiązowna czy nowa pracownia techniczna w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej to tylko kilka przykładów pomysłowości laureatów ostatniej edycji programu.

– Nasze działania docierają do społeczności lokalnych, w których sąsiedztwie budujemy oraz modernizujemy infrastrukturę elektroenergetyczną, oraz zapewniamy ciągłość dostaw prądu dzięki istniejącej już sieci o napięciu 400 i 220 kV. Poprzez program „WzMOCnij swoje otoczenie” nie tylko odpowiadamy na bieżące potrzeby mieszkańców, ale także budujemy ich świadomość wokół misji, roli i zadań PSE jako krajowego operatora systemu przesyłowego, stojącego na straży bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Szymon Kostiuk, koordynator projektów społecznych i edukacyjnych w PSE.

Wiosną 2022 r. rozpocznie się nabór do IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, która  swoim zasięgiem obejmie ponad 170 samorządów. Już niedługo opublikujemy regulamin, z którego będzie można dowiedzieć się jakie gminy i powiaty będą mogły skorzystać ze wsparcia Polskich Sieci Elektroenergetycznych w naszym programie.