Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie stworzył koncepcję wytyczenia ośmiu szlaków rowerowych w gminie Wiązowna. Dzięki wsparciu PSE i grantom z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” w latach 2018-2021 wytyczono 4 z 8 zaplanowanych szlaków. Najnowszym jest szlak o długości około 18 kilometrów, który powstał dookoła glinianki, biegnący głównie przez malowniczy Rezerwat Rzeki Świder.