W wielkopolskiej gminie Kuślin, Stowarzyszenie Chraplewo – razem możemy więcej, zorganizowało warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki grantowi przyznanemu w II turze programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zakupiono sprzęt, który wykorzystano do przeszkolenia grupy nauczycieli.