13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego – czas szczególnego uznania dla osób ratujących życie i zdrowie innych, niekiedy z narażeniem własnego. To też okazja do zwrócenia uwagi na kluczową rolę edukacji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” wspieramy inicjatywy, które mają podnosić umiejętności ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Wśród nagrodzonych w dwóch turach trzeciej edycji programu wyróżniliśmy 15 takich projektów.

Dzięki dofinansowaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, strażacy z Nysy założyli Centrum Pierwszej Pomocy – zakupiony sprzęt pozwoli im szkolić dzieci i młodzież w najlepszych metodach udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej. Z kolei jednostki ochotniczych straży pożarnych w Mokrzeszowie, Sianowskiej Hucie oraz ratownicy z Proboszczowa i Chraplewa zostali wyposażeni w defibrylatory AED, które przy pomocy głosowych i wizualnych komend pomagają w najlepszy  i bezpieczny sposób przywrócenia akcji serca.  Natomiast Zabrzańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą prowadzi w placówkach oświatowych specjalistyczne szkolenia z pomocy dzieciom z cukrzycą typu I.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcają się dla ratowanie innych oraz tym, którzy szerzą wiedzę na temat profesjonalnej i precyzyjnej pierwszej pomocy przedmedycznej. Z dumą i satysfakcją wspieramy takie inicjatywy.