Przedłużamy termin zgłoszeń III tury rekrutacji do 7 października 2021!
To ostatnia szansa w tym roku na otrzymanie dofinansowania w ramach programu “WzMOCnij swoje otoczenie”.

Tak jak w poprzednich turach rekrutacji, o dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki budżetowe np. przedszkola, szkoły, biblioteki oraz organizacje pozarządowe.

Projekt społeczny ma być odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności – być może jest to nowy plac zabaw dla najmłodszych, czujnik czystości powietrza, defibrylatory AED czy nowa infrastruktura rowerowa. Wszystkie te i inne najlepsze pomysły nagrodzimy grantem w kwocie do 20 tys. zł.


W rekrutacji, a także podczas trwania projektu otrzymają Państwo techniczne i merytoryczne wsparcie z biura programu.

Przebieg rekrutacji i zaproszone do niej samorządy są wymienione w regulaminie, w zakładce „Centrum Pomocy”.

Czas na zgłoszenia mija 7 października!