Przedstawiamy zwycięzców II tury programu „WzMOCnij swoje otoczenie”! Wybraliśmy 63 inicjatywy społeczne, których celem jest poprawa jakości życia, rozwój wspólnej przestrzeni i aktywizacja społeczna mieszkańców. Cieszymy się, że tak wiele podmiotów (aż 150 zgłoszeń!) chciało podzielić się z nami pomysłami na lokalne projekty społeczne! Doceniamy zaangażowanie i kreatywność wszystkich wnioskujących.

Jeszcze w tym roku wiele polskich gmin czeka pozytywna, długotrwała zmiana. Wśród nagrodzonych projektów znaleźć można m.in. zakup mobilnego oświetlenia estradowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Motławie, doposażenie Grupy Ratownictwa Powodziowego w Proboszczowie w nowy defibrylator czy kulturalny projekt Biblioteki Publicznej w Lubaniu- stworzenie czytelni pod gołym niebem.

Gratulujemy tym, których pomysły zostaną dofinansowane. Granty zostały przyznane na podstawie dobrze zdiagnozowanych wyzwań i potrzeb społecznych lokalnych instytucji i organizacji, długotrwałości proponowanych działań, eliminacji nierówności społecznych czy dostępności dla różnych grup mieszkańców.

Pełna lista nagrodzonych w letniej turze rekrutacji:

Lp.BENEFICJENTNAZWA I OPIS PROJEKTU
1Ochotnicza Straż Pożarna
w Lubczynie
Zakup urządzeń monitorujących sygnał GPS jako wsparcie dla seniorów zmagających się z objawami otępiennymi, zakup sprzętu do pierwszej pomocy, przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu.
2Ochotnicza Straż Pożarna
w Dziembowie
Zakup kamery termowizyjnej do akcji poszukiwawczych
3Ochotnicza Straż Pożarna
w Plewiskach
Zakup urządzeń odpompowujących wodę przy akcjach ratownicznych
4Ochotnicza Straż Pożarna
w Krzeszycach
Zakup kamery termowizyjnej oraz wentylatora oddymiającego w trakcie akcji gaśniczo-poszukiwawczych
5Ochotnicza Straż Pożarna
w Żydowie
Zakup ubrań bojowych dla jednostki dla zwiększenia wydajności zuchów biorących udział w akcjach ratowniczych i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności
6Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO SzczecinUtworzenie miejsca do uprawiania biegów na orientację dla mieszkańców w różnym wieku
7Gmina Gryfów ŚląskiPlenerowa Strefa Aktywności w Uboczu w postaci placu zabaw dla miejsca integracji społecznej dla rodzin z dziećmi
8Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu
Stworzenie czytelni pod gołym niebem na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców
9Gmina LubańBudowa siłowni zewnętrznych na świeżym powietrzu w Kościelniku i Radostowie Górnym
10Szkoła Podstawowa
w Gościszowie
Zakup wyposażenia do boiska szkolnego na rozwój oferty sportowej szkoły i poprawę warunków do uprawiania sportu
11Gmina PaszowiceZakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej dla zwiększenia skuteczności i poprawy bezpieczeństwa strażaków
12Grupa Ratownictwa Powodziowego
w Proboszczowie
Zakup defibrylatora i przeprowadzenie szkolenia kwalifikowanej pomocy przedmedycznej
13Zespół Szkół Specjalnych
w Świebodzicach
Zakup sprzętu i pomocy terapeutycznych do sali integracji sensorycznej
14Gmina WleńPoprawa wizerunku przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych w miejscowości Wleń, Bystrzyca oraz Bełczyna
15Gmina Cedry WielkieDoposażenie placu zabaw w miejscowości Długie Pole I, Gmina Cedry Wielkie
16Ochotnicza Straż Pożarna
w Sianowskiej Hucie
Zakup defibrylatora AED oraz sprzętu do pierwszej pomocy
17Gmina KartuzyZagospodarowanie terenu rekreacyjnego przez budowę placu zabaw w miejscowości Borowo w gminie Kartuzy
18Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka”
w Kartuzach
Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego
19
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Kobylnicy
Stworzenie gabinetu integracji sensorycznej
20Krokowskie Centrum KulturyRemont świetlicy wiejskiej w Brzynie dla stworzenia miejsca integracji społecznej
21Krokowskie Centrum KulturyModernizacja przestrzeni publicznej w Wierzchucinie przez zakup elementów placu zabaw
22Krokowskie Centrum KulturyModernizacja oraz uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej przy świetlicy Wiejskiej w Jeldzinie przez zakup elementów siłowni zewnętrznej
23Ochotnicza Straż Pożarna
w Strzepczu
Wymiana 14 hełmów strażackich dla poprawy bezpieczeństwa strażaków w trakcie akcji ratowniczych
24Gmina LiniaBudowa siłowni plenerowej w Lewinie
25Gmina LiniaBudowa siłowni plenerowej w Miłoszewie
26Gmina LuzinoRemont placu zabaw w miejscowości Tępcz
27Ochotnicza Straż Pożarna
w Luzinie
Zakup sprzętu ratowniczego, ubrań ochronnych dla strażaków na poprawę bezpieczeństwa strażaków w trakcie akcji ratowniczych
28Gmina ŁęczyceBudowa energooszczędnego oświetlenia do miejscowości Węgornia dla bezpieczeństwa mieszkańców
29Gmina ŁęczyceBudowa wiat przystankowych w gminie Łęczyce na rozwój oferty rekreacyjnej gminy
30Gmina ŁęczyceModernizacja placu zabaw na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego
31Gmina Nowa Wieś LęborskaStrefa rekreacji w miejscowości Janowice – stworzenie placu zabaw, boiska i siłowni zewnętrznej
32Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi LęborskiejUtworzenie pracowni technicznej i zakup narzędzi dydaktycznych do nauki ślusarstwa, stolarstwa i szycia
33Powiatowy Zespół Szkół
w Wejherowie
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby zajęć tematycznych w obszarze efektywności energetycznej
34Gmina PrzodkowoModernizacja placu zabaw w Załężu
35Gmina PrzodkowoModernizacja placu zabaw w Przodkowie
36Gminny Ośrodek Kultury w PrzywidzuZakup klimatyzatora do patio Areny Przywidz dla wzmocnienia działalności kulturalno-społecznej w gminie
37Gmina SomoninoModernizacja przestrzeni rekreacyjnej w Ramlejach poprzez budowę siłowni zewnętrznej i montaż stojaków na rowery
38Stowarzyszenie Klub Sportowy KS Osiczanka OsiceRozwój wspólnej przestrzeni publicznej przez modernizację nawierzchni sportowej na boisku w Osicach
39Uczniowski Klub Sportowy „Motława”Zakup sprzętu sportowego dla żeńskiej sekcji unihokeja dla na rozwoju umiejętności podopiecznych sekcji sportowej
40Szkoła Podstawowa
w Łebieńskiej Hucie
Budowa placu zabaw
41Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji SzemudZakup mobilnego, estradowego oświetlenia na rozwój oferty kulturalnej gminy
42Biblioteka SwarożynZakup wrzutni do książek przed biblioteką na zwracanie i wypożyczanie książek przez całą dobę
43Gmina Trąbki WielkieBudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich
44Koło Gospodyń Wiejskich
w Tuchomiu
Zbudowanie wiaty grillowej oraz ścieżki edukacyjno-dydaktycznej dla rozwoju oferty rekreacyjnej i promocji regionu
45Ochotnicza Straż Pożarna
w Skrzeszewie
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z zakupem sprzętu szkoleniowego
46Gmina BrańszczykUtworzenie ogrodu sensorycznego dla uczniów szkoły
47Klub Senior +
w Dzwonku
Udostępnienie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego do fizjoterapii w miejscu zamieszkania
48Gmina DługosiodłoZakup wyposażenia pobudzającego motorykę dzieci w Żłobku w Długosiodle
49Ochotnicza Straż Pożarna
w Ponikwi Dużej
Stworzenie placu zabaw i miejsca do relaksu dla mieszkańców
50Jadowskie Stowarzyszenie HistoryczneStworzenie kina letniego w gminie Jadów przez zakup sprzętu do projekcji plenerowych
51Biblioteka Publiczna
w Jadowie
Zakup sprzętu do monitoringu terenów publicznych dla poprawy bezpieczeństwa społeczności i zapobiegania aktom wandalizmu
52Gmina JakubówTermomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów –centralnego miejsca integracji mieszkańców wsi
53Miasto OstrołękaZakup miejskich 4 stacji napraw rowerów
54Gmina RzekuńZagospodarowanie przestrzeni przy tężni solankowej dla łatwego dostępu do informacji dot. gminy mieszkańcom, m.in. osobom starszym
55Ochotnicza Straż Pożarna
w Stanisławowie
Zakup sprzętu ratowniczego do użytku jednostki
56Gmina StrachówkaDoposażenie placu zabaw oraz zakup sprzętu nagłaśniającego
57Gmina TroszynBudowa altany, siłowni plenerowej i zagospodarowanie placu w Kleczkowie
58Gmina WąsewoBudowa placu zabaw na rzecz rozwoju przestrzeni publicznej
59Ochotnicza Straż Pożarna
w Kamieńczyku
Zakup drona ratowniczego
60Spółdzielnia Socjalna IntegracjaZakup kontenera mieszkalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Zabrodzie pozbawionych schronienia
61Urząd Gminy
w Kowali
Stworzenia miejsca do rekreacji i zakup ławek oraz sprzętów do ćwiczeń
62Gmina KępiceBudowa skate parku w Przytocku
63Gmina PiasecznoBudowa placu zabaw w Zalesiu Górnym
64Gmina SłupskBudowa boiska sportowego wraz z utwardzeniem w miejscowości Redęcin