Działanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych to nie tylko zarządzanie krajowym systemem
przesyłowym — to również lokalne programy społeczne, które realizujemy na terenach
inwestycji elektroenergetycznych. Polecamy nowy materiał wideo o efektach
dobrosąsiedzkiego programu ‘WzMOCnij swoje otoczenie”.


Do tej pory pomogliśmy wdrożyć w życie ok. 180 lokalnych inicjatyw, które szacuje się na łączną
wartość ponad 3,6 mln zł! Z efektów programu korzysta ponad 200 tys. osób. Nasze działania
skupiają się na aktywności fizycznej, bezpieczeństwie, edukacji, rozwoju wspólnej przestrzeni
publicznej, środowisku naturalnemu, a także zdrowiu.


Dzięki „WzMOCnij swoje otoczenie” m.in. przy Szkole Podstawowej w Goworowie postawiono stacją
meteorologiczną, Przedszkole Samorządowe w Celestynowie zyskało mobilne miasteczko ruchu
drogowego, a mieszkańcy Halinowa mogą korzystać z nowej siłowni plenerowej.


O tych i innych realizacjach usłyszeć można w nowym filmie wizerunkowym, promującym program
„WzMOCnij swoje otoczenie”. Zachęcamy do obejrzenia, poznania szczegółów programu i jego
efektów oraz dzielenia się filmem w mediach społecznościowych. Im więcej osób dowie się o
programie, tym więcej dobrych projektów będziemy mogli dofinansowywać!