Ogłaszamy zwycięzców I tury dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”! Wyłoniliśmy 61 inicjatyw społecznych związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni, aktywizacją społeczną oraz poprawą jakości życia mieszkańców. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekrutacji (a wpłynęło do nas aż 151 zgłoszeń)! Z radością zauważamy, że mieszkańcy gmin proponują coraz bardziej innowacyjne i kreatywne projekty.


Gratulujemy tym, których działania zostaną dofinansowane. Granty otrzymały lokalne instytucje i organizacje, które precyzyjnie określiły potrzeby mieszkańców i zaproponowały projekty o największym wpływie społecznym. Łączna kwota wsparcia, którą przeznaczymy na działania społeczne z tej tury rekrutacji to 1 169 451,05 zł.

Dofinansowane zostały następujące projekty:

LP.BENEFICJENTNAZWA I OPIS PROJEKTU
1Ochotnicza Straż Pożarna w SkupiuUłożenie kostki brukowej i montaż elementów wypoczynku przed remizą pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej dla mieszkańców
2Ochotnicza Straż Pożarna
w Kałuszynie
Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia mieszkańców gminy Kałuszyn poprzez doposażenie jednostki w kamerę termowizyjną do działań przeciwpożarowych i poszukiwawczych
3Urząd Gminy w KałuszynieWykonanie nagłośnienia na potrzeby działań ratowniczych na plaży nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie
4Urząd gminy w LatowiczuPoprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Dąbrówka poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego i elementów ogrodzenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce
5Koło Gospodyń Wiejskich
w Czerwonce Folwark
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonce Folwark
6Urząd Gminy w WodyniachDoposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Wodyńskiej w postaci nowej armatury sanitarnej do łazienki i kuchni
7Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim
Zakup komputerów z nowoczesnym oprogramowaniem na potrzeby seniorów
8Starostwo powiatowe
w Węgrowie
Budowa siłowni plenerowej
9Urząd gminy w BledzewieZamontowanie stojaków i stacji naprawy rowerów na terenie Bledzewa
10Ochotnicza Straż Pożarna
w Niepruszewie
Zakup łodzi ratunkowej z wyposażeniem dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odpoczywających nad Jeziorem Niepruszewskim
11Miejsko-Gminny Ośrodek
w Kultury w Buku
Rozwój infrastruktury parku Sokoła – budowa stacji rowerów oraz miejsca segregacji odpadów
12Urząd Gminy w DeszcznieNowe boisko, remont i rozwój miejsca rekreacji w Maszewie
13Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w DusznikachModernizacja systemu informatycznego biblioteki oraz stworzenie stacji naprawy rowerów wraz ze stojakami
14Stowarzyszenie „Chraplewo – razem możemy więcej”Zakup defibrylatora AED, 3 defibrylatorów treningowych oraz 3 fantomów dla sołectwa Śliwno oraz szkolenie nauczycieli oraz uczniów z pierwszej pomocy
15Urząd Gminy w KuślinieBudowa siłowni plenerowej
16Ochotnicza Straż Pożarna
w Zębowie
Remont budynku strażnicy ochotniczej straży pożarnej, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej
17Urząd Gminy w MiedzichowieTermomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lewiczynku
18Ochotnicza Straż Pożarna
w Łowyniu
Organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Projekt nagrodzono pod warunkiem uwzględnienia modułu edukacyjnego dot. zdarzeń pożarowych na terenie i w sąsiedztwie naszych linii i stacji.
19Klub Biegacza PiastWytyczenie ścieżek biegowych, rowerowych i do marszów nordic walking 
20Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Lubuski Region Turystyczny”Budowa sieci rowerowych stacji serwisowych dla mieszkańców
i turystów gminy Międzyrzecz
21Środowiskowy Dom Samopomocy w PszczewieBudowa siłowni plenerowej i rozbudowa placu integracyjnego
o stanowiska do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych
22Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w CelestynowieZakup koncentratorów tlenu,  nowoczesnego autoklawu i narzędzi chirurgicznych do zabiegów kastracji i czipowania
23Stowarzyszenie Rozwoju Wsi PodbielZakup sprzętu komputerowego i narzędzi interaktywnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podbieli
24Uczniowski klub sportowy „Halinów Team”Zorganizowanie bezpłatnej „wypożyczalni” kajaków  Klubie dla mieszkańców gminy Halinów i uczestników zajęć w klubie i ich rodzin
25Urząd gminy w KarczewieBudowa sali terapeutyczno-sensorycznej w Przedszkolu nr 3
w Karczewie
26Urząd gminy w KozienicachBudowa placu zabaw w Kozienicach
27Klub Sportowy LZS MagnuszewNawodnienie boiska piłkarskiego oraz zakup elektronicznej tablicy wyników i stadionowej wiaty
28Urząd Miasta w OtwockuWykonanie i montaż tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i historycznej
29Szkoła Podstawowa nr 4
w Otwocku
Stworzenie wirtualnego laboratorium chemicznego
30Publiczna Szkoła Podstawowa
w Warszawicach
Zakup sprzętu do organizacji warsztatów filmowych 
31Ochotnicza Straż Pożarna
w Sulejówku
Zakup sprzętu ratunkowego i czujników gazu w celu poprawy bezpieczeństwa podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora+
32Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie
Organizacja 41. Edycji Półmaratonu Wiązowskiego
33Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie
Wytyczenie gminnych szlaków rowerowych w ramach III etapu realizacji zadania
34Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem dla gminy Wilga”Stworzenie pasa zieleni w centrum Wilgi oraz zakup zewnętrznego urządzenia monitorującego jakość powietrza
35Stowarzyszenie Centrum Integracyjno-AnimacyjneZakup narzędzi interaktywnych  – laptopów, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego i tablicy – wspierających lokalne bezpłatne działania edukacyjno-doradcze
36Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w KozienicachDoposażenie pracowni elektrycznej w stół elektrotechniczny
i stanowisko podstaw elektrotechnicznych
37Otwockie Towarzystwo Opieki PaliatywnejZakup sprzętu w postaci łóżek rehabilitacyjnych i koncentratorów tlenu dla pacjentów Hospicjum Domowego Empatia z powiatu otwockiego
38Rodzinny Dom Dziecka
w Podbieli
Stworzenie ogrodu sensorycznego – placu zabaw na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli
39Urząd gminy w BolkowieBudowa street workout parku w Lipie
40Urząd Gminy w DobromierzuDoposażenie placu zabaw w Roztoce
41Gminna Biblioteka Publiczna
w Platerówce
Stworzenie ogólnodostępnej pracowni cyfrowej we Włosieniu – zakup rejestratora dźwięku, aparatu fotograficznego, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego
42Urząd gminy w SiekierczynieModernizacja boiska w Rudzicy
43Ochotnicza Straż Pożarna
w Granicy
Termomodernizacja remizy – świetlicy wiejskiej dla mieszkańców
Granicy (wraz z wymianą bramy garażowej)
44Ochotnicza Straż Pożarna
w Mokrzeszowie
Zakup sprzętu szkoleniowego: defibrylator, torba medyczna wraz z organizacją cyklu szkoleń z pierwszej pomocy
45Ochotnicza Straż Pożarna
w Witoszowie Dolnym
Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby działań poszukiwawczych i ratowniczych
46Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Świerzawie
Doposażenie publicznego placu zabaw w Świerzawie w zjazd linowy i nowe ogrodzenie
47Ochotnicza Straż Pożarna
w Regulicach
Utworzenie Centrum Nauki Pierwszej Pomocy poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w postaci fantomów treningowych, defibrylatora, stołów i krzeseł
48Urząd gminy w NysieE-ławka, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
w Iławie
49Śląski Instytut InnowacjiOrganizacja warsztatów i szkoleń z robotyki
50Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z CukrzycąPrzeprowadzenie szkolenia z pomocy dzieciom z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych, sportowych, kulturalnych
51Ochotnicza Straż Pożarna
w Widuchowej
Zakup sprzętu ratowniczego – pompy do wypompowywania wody podczas podtopień
52Urząd gminy w WiduchowejUtworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców 
53Urząd gminy w ŻukowicachBudowa placu rekreacyjnego we wsi Kamiona
54Urząd gminy w ŻukowicachWzmocnienie bezpieczeństwa poprzez modernizację gminnej drogi we wsi Kamiona
55Fundacja Świadomi KlimatuOrganizacja  XIII edycji krajowego konkursu energetycznego „Wszystko zależy od energii”
56Ochotnicza Straż Pożarna
w Byczynie
Zakup uniformów strażackich dla poprawienia jakości
i bezpieczeństwa pracy strażaków
57Ochotnicza Straż Pożarna
w Bielawie
Zakup namiotu pneumatycznego, który poprawi jakość
i bezpieczeństwo pracy strażaków na terenie  gmin Bielawa
i Konstancin-Jeziorna
58Urząd Gminy w LubiszynieZakup i montaż szafek w szatniach szkolnych (SP Staw i SP Ściechów)
59Przedszkole w SulikowieWesoła przystań Przedszkolaka – budowa wiaty w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie dla umożliwienia najmłodszym spędzania czasu na świeżym powietrzu
60Szkoła Podstawowa w SulikowieUtworzenie gabinetu do terapii EEG Biofeedback, która ma na celu niwelowanie nadpobudliwości psychoruchowej i innych zaburzeń rozwojowych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sulikowie.
61Urząd miasta i gminy w Lwówku ŚląskimRewitalizacja szaty roślinnej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim- budowa domków lęgowych dla jeżyków oraz nasadzenie nowych roślin