image
ZNAMY PIERWSZYCH LAUREATÓW III EDYCJI „WzMOCnij swoje otoczenie”

Ogłaszamy zwycięzców I tury dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”! Wyłoniliśmy 61 inicjatyw społecznych związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni, aktywizacją społeczną oraz poprawą jakości życia mieszkańców. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekrutacji (a wpłynęło do nas aż 151 zgłoszeń)! Z radością zauważamy, że mieszkańcy gmin proponują coraz bardziej innowacyjne i kreatywne projekty. Gratulujemy tym, których działania zostaną […]

Dowiedz się więcej
image
TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY

PSE przedłużają rekrutację do letniej tury programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” do 5 lipca 2021. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe z zaproszonych gmin mogą zgłaszać swoje inicjatywy w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne mające pozytywny wpływ na społeczność lokalną. Wśród laureatów wiosennej tury programu znalazły […]

Dowiedz się więcej