Szanowni Państwo, informujemy, że komisja dokonała oceny formalnej wszystkich zgłoszeń do programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Finalnej ocenie merytorycznej zostaną poddane wnioski złożone przez następujące organizacje:

W kolejnych tygodniach wybierzemy zwycięskie inicjatywy, które zostaną zrealizowane w 2021 r. Listę laureatów opublikujemy do 25 lutego.