image
ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA ZWYCIĘZCÓW I EDYCJI PROGRAMU NA BIAŁOŁĘCE

Szanowni Państwo, informujemy, że przeprowadziliśmy kolejną rundę rozmów z uczestnikami programu. W wyniku rozmów aktualizowane są wnioski o przyznanie grantów. Obecnie, trwa finalna ocena wszystkich zgłoszeń. Zwycięzców I edycji ogłosimy w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2021 r.

Dowiedz się więcej
image
DOKONALIŚMY OCENY FORMALNEJ ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU NA BIAŁOŁĘCE

Szanowni Państwo, informujemy, że komisja dokonała oceny formalnej wszystkich zgłoszeń do programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Finalnej ocenie merytorycznej zostaną poddane wnioski złożone przez następujące organizacje: Stowarzyszenie „Razem dla Białołęki”; Fundację „Ave”; Fundację „Alter Eko”; Białołęcką Grupę Lokalną „Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków”; Samodzielne Koło Terenowe nr 5 „Społecznego Towarzystwa Oświatowego”. W kolejnych tygodniach wybierzemy zwycięskie inicjatywy, które zostaną zrealizowane w 2021 r. […]

Dowiedz się więcej