Laureaci II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” rozpoczęli realizację projektów. Działania rozpoczęto m.in. w gminach: Lwówek, Magnuszew, Miedzichowo, Pszczew i w Wodyniach.

Gmina Lwówek przeznaczy swój grant na modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie.

Za 20 000 zł zostanie kupionych 10 zestawów komputerowych do szkolnej pracowni. Ze sprzętu, w trakcie stacjonarnych i zdalnych zajęć, skorzystają nauczyciele i uczniowie.

Z kolei gmina Magnuszew zyska nowy budynek na terenie Skansenu Bojowego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Powstanie tam nowoczesny pawilon wystawienniczo-handlowy.

Stary pawilon nie nadawał się do użytkowania, dlatego gmina Magnuszew szukała środków na budowę nowego obiektu dla mieszkańców i turystów. Dzięki grantowi z naszego programu projekt nowego pawilonu jest już realizowany. Będzie to prawie 40-metrowy, częściowo przeszklony budynek, dobrze komponujący się z istniejącą infrastrukturą. Gmina wystąpiła o pozwolenie na budowę i zawarła umowę z wykonawcą pawilonu. Ukończenie budowy planowane jest na koniec listopada br.

Stacje do naprawy rowerów i urządzenia do dezynfekcji rąk w Miedzichowie

Gmina Miedzichowo otrzymała środki finansowe na zakup i montaż dwóch samoobsługowych stacji do naprawy rowerów oraz samoobsługowych urządzeń do dezynfekcji rąk.Każda ze stacji rowerowych jest wyposażona w zestaw narzędzi umożliwiający wykonanie większości bieżących napraw, zarówno planowanych, konserwacyjnych, jak również będących skutkiem nagłych awarii. Projekt z pewnością przyczyni się do wzmocnienia zainteresowania turystyką rowerową.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie postawił na zajęcia z robotyki

W gminie Pszczew zrealizowany zostanie projekt „Budujemy równe szanse dla dzieci w gminie Pszczew. Robotyka i programowanie na klockach Lego formą zagospodarowania czasu wolnego”. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zajęć pozalekcyjnych z dziedziny robotyki i programowania dla dzieci z obszarów wiejskich gminy Pszczew, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z mniejszymi możliwościami finansowymi. Zajęcia – z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa – przyjmą formę zdalną. Skorzystają z nich dzieci w 12 sołectwach gminy: Borowy Młyn, Janowo, Nowe Gorzycko, Policko, Pszczew, Rańsko, Silna, Stoki, Stołuń, Świechocin, Szarcz, Zielomyśl.

Na boisku sportowym w Oleśnicy będzie bezpieczniej!

Głównym celem projektu na terenie gminy Wodynie jest poprawa bezpieczeństwa zawodników biorących udział w meczach piłkarskich.  Nowe zamontowane barierki pozwolą ponadto na spełnienie wymogów  Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który sprawdza m.in. przygotowanie obiektu do gry.