Latem trwał nabór wniosków do II edycji naszego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” i mimo okresu wakacyjnego, zgłoszeń było bardzo dużo. Kapituła programu finalnie wybrała 19 kolejnych zwycięskich projektów w 18 gminach, które nagrodzone zostaną grantami o łącznej wartości niemal 380 tysięcy złotych. W sumie do realizacji zostało zakwalifikowanych już 67 projektów o wartości ponad 1,2 mln złotych.

Przypomnijmy, że celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Wszystkie zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, przy czym warunkiem dopuszczenia zgłoszenia do oceny merytorycznej jest jego pozytywna ocena pod względem formalnym. Natomiast w ramach oceny merytorycznej sprawdzamy, czy projekt realizuje ustalone na ten rok cele.

Sierpniowa lista nagrodzonych beneficjentów i projekty, które będą realizowane:

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku – zakup sprzętu oczyszczającego powietrze na potrzeby samorządowego przedszkola.
 2. Urząd Gminy w Rzekuniu – zakup urządzeń do magnetoterapii i lamp sollux pomagających w leczeniu dolegliwości bólowych i zmian skórnych wśród podopiecznych Domu Seniora.
 3. Przedszkole nr 1 w Wyszkowie – dostosowanie toalet do wymogów sanitarnych.
 4. Urząd Miasta w Wyszkowie – zakup 3 defibrylatorów AED
 5. Urząd Gminy w Zabrodziu – zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu w warunkach COVID-19.
 6. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – utworzenie sali integracji sensorycznej.
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie – wytyczenie szlaków rowerowych na terenie gminy – etap II..
 8. Urząd Gminy w Wildze – doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe zabawki i opryskiwacz do dezynfekcji i nasadzenia roślin;
 9. Urząd Gminy w Magnuszewie – zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Rozniszewie.
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Mieni – zakup defibrylatora, dozowników na płyn dezynfekujący, torby medycznej do udzielania pierwszej pomocy oraz odzieży ochronnej.
 11. Urząd Gminy w Wodyniach – zakup barierek ochronnych płyty boiska sportowego w Oleśnicy.
 12. Urząd Gminy w Miedzichowie – zakup i montaż 2 samoobsługowych stacji naprawy rowerów.
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku – doposażenie jednostki w 5 mundurów bojowych do akcji ratowniczo-gaśniczych.
 14. Urząd Gminy w Krzeszycach – zakup 4 ręcznych kamer termowizyjnych.
 15. Szkoła Podstawowa w Gościszowie – zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją oczyszczania powietrza.
 16. Urząd Gminy w Pielgrzymce – zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego i sprężynowca na istniejącym placu zabaw.
 17. Urząd Gminy w Dobromierzu – budowa placu zabaw.
 18. Urząd Gminy w Lwówku Śląskim – zadaszenie gminnej muszli koncertowej.
 19. Urząd Gminy w Polanowie – wytyczenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie m. Polanów.

Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco, a na realizację i rozliczenie przyznanych grantów laureaci mają czas do końca roku.