Nabór wniosków do II edycji naszego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” nadal trwa, a zgłoszeń cały czas przybywa. Kapituła programu wybrała dotychczas 19 kolejnych zwycięskich projektów w 17 gminach, które nagrodzone zostaną grantami o łącznej wartości blisko 350 tysięcy złotych.

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Wszystkie zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, przy czym warunkiem dopuszczenia zgłoszenia do oceny merytorycznej jest jego pozytywna ocena pod względem formalnym.

W ramach oceny merytorycznej sprawdzamy, czy projekt realizuje ustalone na ten rok cele. A te się od ubiegłego roku nie zmieniły – wspieramy finansowo projekty i inicjatywy, które będą wywierały pozytywny wpływ na lokalne społeczności i poprzez swoją użyteczność będą je integrować oraz służyć im przez długie lata. Chcemy w ten sposób podnieść jakość życia i bezpieczeństwa mieszkańców gmin poprzez poprawę stanu istniejącej infrastruktury społecznej lub stworzenie zupełnie nowej formy takiej infrastruktury.

Lista nagrodzonych beneficjentów i projekty, które będą realizowane:

 1. Urząd Gminy w Troszynie – modernizacja trybun na stadionie gminnym.
 2. Urząd Gminy w Strachówce – doposażenie infrastruktury dla mieszkańców – zakup stacji dezynfekującej do rąk, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci.
 3. Urząd Gminy w Sulejówku – wytyczenie ścieżki edukacyjnej i budowa budek lęgowych dla ptaków.
 4. Urząd Gminy w Wierzbnie – zakup samoobsługowych punktów do dezynfekcji rąk.
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Oleksiance – zakup wyposażenia do remizy.
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce – termomodernizacja remizy.
 7. Urząd Gminy w Lwówku – modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie.
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach – dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Plewiskach – dofinansowanie zakupu defibrylatorów do ratowania życia.
 10. Urząd Gminy w Międzychodzie – dofinansowanie zakupu wielorazowych środków ochrony osobistej, zamgławiaczy, opryskiwaczy i ozonatora.
 11. Urząd Gminy w Międzyrzeczu – zagospodarowanie i uporządkowanie skweru poprzez nasadzenia oraz stworzenie strefy ochronnej w urzędzie do obsługi mieszkańców.
 12. Urząd Gminy w Siekierczynie – modernizacja łazienki w Przedszkolu w Zarębie.
 13. Urząd miejski w Lubaniu – likwidacja barier architektonicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu.
 14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi “Rząsiny” – likwidacja barier architektonicznych dla uczniów i rodziców w Szkole Podstawowej w Rząsinach.
 15. Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie – budowa street workout parku.
 16. Urząd Gminy w Świebodzicach – zakup defibrylatorów i organizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy.
 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach – zakup agregatu prądotwórczego i węży tłocznych.
 18. Urząd Gminy w Widuchowej – zakupu stacji serwisowo-rowerowych oraz automatycznej stacji do mycia rąk.
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie – zakup łodzi ratunkowej do akcji ratowniczych w regionie.

Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco, a na realizację i rozliczenie przyznanych grantów laureaci mają czas do końca roku.