Trwa zawieranie umów ze zwycięzcami pierwszej edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po ich podpisaniu, laureaci rozpoczną realizację projektów w swoich gminach.

Po spełnieniu wymaganych formalności rozpoczną się prace związane z realizacją najlepszych 88 projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną i aktywizujących mieszkańców 76 gmin, w których PSE prowadzą swoją działalność. Projekty o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł zgłaszano w kategoriach: „Rozwój przestrzeni publicznej”, „Oświata”, „Środowisko”, „Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego”, „Zdrowie i opieka medyczna” oraz „Mała infrastruktura”.

Po przyjęciu grantu laureaci przedstawią do 30 września wstępne sprawozdania merytoryczne i finansowe, a zarazem pierwsze efekty zrealizowanych prac. Wszystkie działania zakończą się do 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących zawieranych umów udzielają pracownicy Biura Konkursu pod nr telefonu: 665 330 230 i adresami e-mail: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl i projektyspoleczne@pse.pl.