image
ROZPOCZĘLIŚMY ZAWIERANIE UMÓW Z LAUREATAMI!

Trwa zawieranie umów ze zwycięzcami pierwszej edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po ich podpisaniu, laureaci rozpoczną realizację projektów w swoich gminach. Po spełnieniu wymaganych formalności rozpoczną się prace związane z realizacją najlepszych 88 projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną i aktywizujących mieszkańców 76 gmin, w których PSE prowadzą swoją działalność. Projekty o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł zgłaszano w kategoriach: […]

Dowiedz się więcej