Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń w konkursie grantowym “WzMOCnij Swoje Otoczenie” oraz ich wysoki poziom szczegółowości, Komisja Konkursowa postanowiła wydłużyć swoje prace, aby zagwarantować obiektywną ocenę merytoryczną wszystkich złożonych wniosków.

Ostateczne wyniki konkursu “WzMOCnij Swoje Otoczenie” zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl do dnia 10 czerwca 2019 r.