image
ZASADY PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

Szanowni Państwo, Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane ubieganiem się o grant „WzMOCnij Swoje Otoczenie” prosimy o dostarczanie ich w następujący sposób: zgłoszenie konkursowe należy wysłać na adres: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl; formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie załączniki prosimy przesyłać w jednym mailu; dokumenty wielostronicowe jak np. formularz zgłoszeniowy czy kosztorys należy zeskanować do 1 wspólnego pliku PDF; wszystkie przesyłane pliki (formularz zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki) proszę przesłać w jednym pliku typu ZIP. […]

Dowiedz się więcej